W Dane liczbowe                                       Liczba uczestników spotkań						277 Liczba godzin spotkań								 67 Liczba porad indyw.podczas spotkań		 57 Specjalista			Liczba 		Porady		Porady 							godzin							indywidualne Pilecka Dorota		75				69				30 Prawucki Szymon	40				37				9 Rozumowska-Kamińska Barbara	 65				58				18 Razem					180				164				57 Spotkani z gośćmi Baradziej Marcin Kamień Wielki 	05.12.2016 Międzyrzecz 		24.08.2016 TWK Gorzów / Koło SM 25.07.2016 Korzeniowska Małgorzata Gościm 			16.08.2016 Kamień Wielki	12.10.2016 PZN k. Gorzów	19.07.2016 Skwierzyna		15.09.2016 Słubice				09.08.2016 Strzelce Kraj.		19.09.2016 Nowak Bogusław Słubice			18.08.2016 Sybiracy/ Emer/ Gorzów 13.12.2016 Szklarz Adriana Gorz. Stow. Amazonek 26.09.2016 Gościm			09.08.2016 Wiśniewska Małgorzata Międzyrzecz	18.11.2016 05.12.2016 Santok			13.12.2016 Sulęcin			12.10.2016 Harmonogram dyżurów i spotkań                                       Dyżury specjalistów odbywały się w siedzibie TWK przy ul. Kosynierów Gdyńskich 81 w Gorzowie Wlkp. PSYCHOLOG - 						WTORKI: 17:00-19:00 DORADCA ZAWODOWY - 	ŚRODY: 17:00 - 19:00 PRAWNIK -								CZWARTKI: 16:00 - 18:00 Terminarz dyżurów i spotkań Podział na miesiące ilość porad podczas dyżuru							 LP	SPECJALISTA					DATA		Miejsce		L. god.  L. porad Por ind	miesiąc 1	Pilecka Dorota				11.07.2016	Biuro				4	3		lipiec 2	Pilecka Dorota				13.07.2016	Biuro				3	2		lipiec 3	Rozumowska-Kamińska Barbara	15.07.2016	Biuro				5	3		lipiec 4	Rozumowska-Kamińska Barbara	19.07.2016	Koło Niewidomych	2	2	2	lipiec 5	Pilecka Dorota				20.07.2016	Biuro				2	2		lipiec 6	Rozumowska-Kamińska Barbara	22.07.2016	Biuro				2	2		lipiec 7	Pilecka Dorota				25.07.2016	Koło SM TWK Gorzów	4	4	4	lipiec 8	Rozumowska-Kamińska Barbara	26.07.2016	Biuro				1	1		lipiec 9	Pilecka Dorota				27.07.2016	Biuro				2	2		lipiec 10	Rozumowska-Kamińska Barbara	29.07.2016	Biuro				5	4		lipiec 11	Pilecka Dorota				03.08.2016	Biuro				2	2		sierpień 12	Rozumowska-Kamińska Barbara	09.08.2016	TWK Słubice		4	3	3	sierpień 13	Pilecka Dorota				09.08.2016	ORW Gościm		4	5	5	sierpień 14	Rozumowska-Kamińska Barbara	16.08.2016	ORW Gościm		4	3	3	sierpień 15	Pilecka Dorota				17.08.2016	Biuro				2	2		sierpień 16	Pilecka Dorota				18.08.2016	TWK Słubice		3	2	2	sierpień 17	Rozumowska-Kamińska Barbara	19.08.2016	Biuro				3	3		sierpień 18	Rozumowska-Kamińska Barbara	23.08.2016	Biuro				3	2		sierpień 19	Pilecka Dorota				24.08.2016	TWK Międzyrzecz	4	4	4	sierpień 20	Rozumowska-Kamińska Barbara	30.08.2016	Biuro				1	1		sierpień 21	Prawucki Szymon			06.09.2016	Biuro				3	3		wrzesień 22	Pilecka Dorota				07.09.2016	Biuro				3	3		wrzesień 23	Prawucki Szymon			15.09.2016	K. TWK Skwierzyna	4	3	3	wrzesień 24	Pilecka Dorota				16.09.2016	Biuro				2	2		wrzesień 25	Prawucki Szymon			19.09.2016	WTZ Strzelce Kraj.	4	3	3	wrzesień 26	Pilecka Dorota				20.09.2016	Biuro				2	2		wrzesień 27	Pilecka Dorota				26.09.2016	Stow. Amazonek Gw	4	3	3	wrzesień 28	Prawucki Szymon			27.09.2016	Biuro				4	4		wrzesień 29	Pilecka Dorota				30.09.2016	Biuro				4	3		wrzesień 30	Rozumowska-Kamińska Barbara	04.10.2016	Biuro				2	2		październik 31	Pilecka Dorota				06.10.2016	Biuro				2	2		październik 32	Prawucki Szymon			11.10.2016	Biuro				3	3		październik 33	Rozumowska-Kamińska Barbara	12.10.2016	WTZ Kamień Wielki	4	3	3	październik 34	Pilecka Dorota				16.10.2016	WTZ Sulęcin		4	2	2	październik 35	Pilecka Dorota				18.10.2016	Biuro				2	3		październik 36	Rozumowska-Kamińska Barbara	19.10.2016	Biuro				2	2		październik 37	Prawucki Szymon			20.10.2016	Biuro				4	4		październik 38	Pilecka Dorota				27.10.2016	Biuro				2	2		październik 39	Rozumowska-Kamińska Barbara	28.10.2016	Biuro				2	3		październik 40	Prawucki Szymon			28.10.2016	Biuro				3	4		październik 41	Prawucki Szymon			04.11.2016	Biuro				3	3		listopad 42	Rozumowska-Kamińska Barbara	07.11.2016	Biuro				2	2		listopad 43	Rozumowska-Kamińska Barbara	08.11.2016	Biuro				4	3		listopad 44	Pilecka Dorota				10.11.2016	Biuro				2	2		listopad 45	Rozumowska-Kamińska Barbara	15.11.2016	Biuro				2	2		listopad 46	Pilecka Dorota				17.11.2016	Biuro				2	2		listopad 47	Prawucki Szymon			18.11.2016	WTZ Międzyrzecz	4	3	3	listopad 48	Pilecka Dorota				23.11.2016	SDS Witnica		4	4	4	listopad 49	Rozumowska-Kamińska Barbara	25.11.2016	Biuro				2	3		listopad 50	Pilecka Dorota				27.11.2016	Biuro				2	2		listopad 51	Prawucki Szymon			29.11.2016	Biuro				3	3		listopad 52	Rozumowska-Kamińska Barbara	05.12.2016	WTZ Kamień Wielki	4	4	4	grudzień 53	Pilecka Dorota				05.12.2016	WTZ Międzyrzecz	4	3	3	grudzień 54	Rozumowska-Kamińska Barbara	08.12.2016	Biuro				4	3		grudzień 55	Prawucki Szymon			08.12.2016	Biuro				2,5	2		grudzień 56	Pilecka Dorota				09.12.2016	Biuro				2	2		grudzień 57	Rozumowska-Kamińska Barbara	12.12.2016	Biuro				2	2		grudzień 58	Rozumowska-Kamińska Barbara	13.12.2016	Stow. Sybiraków Gw	3	3	3	grudzień 59	Pilecka Dorota				13.12.2016	WTZ Santok		3	3	3	grudzień 60	Pilecka Dorota				15.12.2016	Biuro				1	1		grudzień 61	Prawucki Szymon			19.12.2016	Biuro				2,5	2		grudzień 62	Rozumowska-Kamińska Barbara	19.12.2016	Biuro				2	2		grudzień 													180	164	57	 	Por ind - Porada indywidualna podczas spotkania z gościem
O projekcie Koordynator: Barbara Kadziewicz tel. 696-439-695 email: lsongorzow@gmail.com DYŻURY STACJONARNE: Siedziba TWK przy Kosynierów Gdyńskich 81             Jolanta Żuchowska	- Dyżury w punkcie PION w Gorzowie Wlkp. Adam Poholski - opracowanie i aktualizacja strony internetowej Renata Kumor - Obsługa księgowa
© LSON 2016              Made by AP with Xara
Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Czereśniowa 15a 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599 296 08 74 REGON 941278522 KRS
Prezes: Barbara Kadziewicz Kontakt: 696 439 695 bkadziewicz@wp.pl
P
PWON - Punkt wsparcia osób niepełnosprawnych
N O Dane liczbowe Dyżury doradców Spotkania z goścmi Kontakt LUBUSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Bogusław Nowak
Adriana Szklarz Małgorzata Wiśniewska Małgorzata Korzeniowska Zbigniew Lewkowicz
Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Projekt realizowany przez Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Projekt realizowany był w roku 2016 Kontakt Koordynator: Barbara Kadziewicz tel. 696-439-695 email:   lsongorzow@gmail.com Miejsca spotkań Gorzów Wlkp. , Międzyrzecz , Słubice , Sulęcin, Gościm, Stare Kurowo, Skwierzyna Osoby odpowiedzialne za realizację projektu Barbara Kadziewicz - Koordynator Jolanta Żuchowska - Dyżury  w punkcie PION w Gorzowie Wlkp. Adam Poholski - opracowanie i aktualizacja strony internetowej Renata Kumor  - Obsługa księgowa
© LSON 2016              Made by AP with Xara
Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Czereśniowa …. 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP REGON KRS
Prezes: Barbara Kadziewicz Kontakt: 555 555 555 bkadziewicz@wp.pl