Kontakt
LSON - Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Projekty O Sejmiku Ważne  informacje
Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Czereśniowa 15a tel 957 295 943 - siedziba warsztatów terapii zajęciowej tel kom 696 439 695 e-mail: lson@gmail.com   NIP 5992960874   •  REGON 971278522 Konto: ……………………………………………..
Zarząd Przewodnicząca   Barbara Kadziewicz Zastępca Maria Głatka Skarbnik Jolanta Żuchowska członkowie: Sabina Winiarska Małgorzata Korzeniowska Janusz Ampuła Stanisław Kretkiewicz
Komisja Rewizyjna Liliana Jaraszkiewicz Bogusław Nowak
WŁADZE LSON
PWON  - Punkt Wsparcia  Osób  NIepełnosprawnych
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ LSON
Symbole  przyczyn  niepełnosprawności
WAŻNE INFORMACJE
Orzecznictwo  o niepełnosprawności Kompatybilność  orzeczeń o  niepełnosprawności
Gorzów Wlkp.
ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ